Allmänna tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter så som namn, efternamn, ort samt eventuella länkar till hemsida och Instagram som angetts vid inskickningen av tävlingsbidraget att publiceras på Internet.
 2. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
 4. Ansvarig för tävlingen är: HemNet Service HNS AB, David Bagares Gata 3, 111 38 Stockholm 105 (nedan kallad Hemnet)
 5. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 6. För att ett tävlingsbidrag ska beaktas måste du sätta ihop en moodboard på ett valfritt rum från HemnetHemmet. Moodboard är en bild som består av en sammansättning av inklippta bilder på möbler, färger, material m.m.
 7. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Hemnet. Detta innebär att Hemnet får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt i enlighet med svensk lag och god sed.
 8. Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av minst en representant, anställd av Hemnet och andra medlemmar som får utses av fritt av Hemnet. Juryns sammansättning och beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priset för det vinnande bidraget är ett presentkort från Svenssons i Lammhult till ett värde av 10 000 SEK. För de vinnarna som anger en blogg i tävlingsbidraget vinner möjlighet att synas i 2 inspirations artiklar på Hemnet under 2015. Priset är personligt och kan inte överlåtas till någon annan person.
 10. Tävlingen är öppen från 2015-06-16 till 2015-08-14.
 11. Vid misstanke om fusk i något avseende eller brott mot dessa tävlingsvillkor äger Hemnet rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut som tävlingsjuryn fattar kan ej överklagas.
 12. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn, ort samt eventuella länkar till hemsida eller andra sociala nätverk (om detta angetts vid inskickning av tävlingsbidraget) publiceras på internet. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Priset i tävlingen kommer att skickas till vinnarna senast 2015-08-30.
 13. Anställda av Hemnet eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 14. Hemnet tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Hemnet. Hemnet tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.